SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lawa MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-24 greenpoint

magma, która wydobyła się na powierzchnię ziemi (najczęściej wskutek erupcji wulkanu)