SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lęg NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-19 koalar

ląg;
1. wylęganie się zwierząt (przeważnie ptaków); rzadziej: rodzenie się innych zwierząt;
2. wszystkie jaja zwierzęcia (przede wszystkim ptaka) wysiadywane w tym samym czasie, wszystkie młode urodzone w tym samym czasie

# 2003-08-28 balans

wylęganie się zwierząt