SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE libra MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-04 homik_mc

1. miara papieru równa 24 lub 25 arkuszom, później 100 arkuszom
2. rodzaj wagi
3. jednostka masy w starożytnym Rzymie i średniowiecznej Europie