SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE liczba MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-05-02 meg

1. podstawowe pojęcie matematyczne wyrażane najczęściej za pomocą cyfr;
2. kategoria gramatyczna dotycząca niektórych części mowy;
3. stan liczebny

# 2009-05-01 cristall03

1.pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce;
2.kategoria gramatyczna dotycząca niektórych części mowy