SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zregionalizować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-11-08 tevex

rzadko: nadać cechy regionalne, powiązać z regionem