SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE łamać BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-13 koalar

1. rozbijać, rozrywać, burzyć, kruszyć;
2. potocznie: boleć, kłuć;
3. przenośnie: niszczyć, niweczyć, marnować;
4. przenośnie, np. o oporze: pokonywać, przezwyciężać;
5. przenośnie, np. o umowie, przysiędze: naruszać, nie dotrzymywać;
6. w poligrafii: formować kolumny

# 2004-11-05 greenpoint

1. rozbijać, rozrywać, burzyć, kruszyć
2. pot. boleć, kłuć
3. przen. niszczyć, niweczyć, marnować
4. przen. (np. opór) pokonywać, przezwyciężać
5. przen. (umowę, przysięgę) naruszać, nie dotrzymywać
6. poligr. formować kolumny