SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE łan NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-01 wendkarzyk

1. obszar ziemi obsiany zbożem;
2. dawna jednostka miary powierzchni ziemi uprawnej; włóka;
3. dawniej: obszar ziemi dany osadnikowi do uprawy

# 2004-11-05 greenpoint

1. obszar ziemi obsiany zbożem
2. dawna jednostka miary powierzchni ziemi uprawnej; włóka
3. daw. obszar ziemi dany osadnikowi do uprawy