SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE krótkookresowość MN


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-09-10 tevex

1. cecha czegoś krótko trwającego;
2. cecha czegoś zaplanowanego na krótki czas; krótkofalowość