SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ryna MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-09-15 tevex

1. ryba chrzęstnoszkieletowa; raszpla, skwat, anioł morski;
2. dawniej: rynna