SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE łąka MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-11-07 greenpoint

obszar ziemi gęsto porośnięty trawami oraz innymi roślinami zielnymi