SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zhemolizować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-09-13 tevex

spowodować rozpad krwinek czerwonych o i przejście hemoglobiny do osocza