SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE teleinformatyk NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-09-30 tevex

osoba zajmująca się teorią i technologią przetwarzania informacji na odległość oraz przesyłania informacji