SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE łyko UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-11-11 greenpoint

tkanka roślinna drzew i krzewów przewodząca wodę i inne substancje organiczne; floem