SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mafia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-25 meg

1. międzynarodowa, tajna organizacja przestępcza posiadająca wpływy w organach władzy i policji, posługująca się przemocą, zastraszaniem i szantażem;
2. grupa osób nie przebierająca w środkach w realizacji własnych interesów; klika, gang

# 2005-05-24 micking

pot. Tajna, wpływowa organizacja, która różnymi metodami stara się o uzyskanie wpływów i osiągnięcie korzyści dla swych członków; mafią są nazywane także organizacje przestępcze w innych krajach, np. mafia rosyjska