SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE magnetohydrodynamika MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-25 meg

dział fizyki badający oddziaływanie przewodzących elektrycznie cieczy w polu elektromagnetycznym; hydromagnetyka

# 2005-05-24 micking

magnetogazodynamika, dział fizyki badający oddziaływanie przewodzących cieczy i gazów (płynne metale, plazma) z polem elektromagnet. (ściślej z polem magnet., gdyż wpływ pola elektr. pomija się)