SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zhungaryzować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2020-09-10 tevex

poddać wpływom węgierskim, rozszerzyć wpływy węgierskie, nadać czemuś cechy typowo węgierskie; zmadziaryzować