SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE maleć BHIdiv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-13 koalar

stawać się mniejszym pod różnymi względami, np. wielkości, intensywności