SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mały XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-16 koalar

1. niewielki, niski, nieduży;
2. przenośnie: zwykły, pospolity, małowartościowy;
3. występujący w niewielkim natężeniu; nieznaczny, nieważny, błahy;
4. krótkotrwały;
5. bardzo młody, niedorosły

# 2005-05-19 bajerant

1. niewielki, niski, nieduży;
2. przenośnie: zwykły, pospolity, małowartościowy;
3. występujący w niewielkim natężeniu; nieznaczny, nieważny, błahy;
4. krótkotrwały;
5. bardzo młody, niedorosły;
6. w użyciu rzeczownikowym: dziecko