SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE masoneria ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-12 tevex

tajne stowarzyszenie międzynarodowe mające na celu duchowe doskonalenie jednostki, zbratanie wszystkich ludzi i walkę z przesądami; wolnomularstwo

# 2013-04-12 tevex

tajne stowarzyszenie międzynarodowe mające na celu duchowe doskonalenie jednostki, zbratanie wszystkich ludzi i walkę z przesądami, powstałe w Anglii w XVIII w.; wolnomularstwo

# 2006-07-20 djkoalar

tajna organizacja międzynarodowa będąca stowarzyszeniem antyklerykalnym, walcząca z przesądami, uprawiająca filantropię i propagująca miłość bliźniego; wolnomularstwo

# 2005-07-27 kocham_sweetmary

tajna organizacja międzynarodowa m.in. walcząca z przesądami, uprawiająca filantropię i propagująca miłość biźniego, będąc stowarzyszeniem antyklerykalnym; wolnomularstwo