SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE banita MNTq


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-25 defeated

człowiek pozbawiony swych praw i skazany na wygnanie, wyrzutek