SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mdły XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-02-02 koalar

1. bez wyrazistego smaku;
2. powodujący mdłości; mdlący;
3. książkowo:
a) o świetle: słabo świecący, zamglony, mglisty;
b) pozbawiony wyrazu, ekspresji; nijaki, bezbarwny