SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE megawolt NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-25 djkoalar

jednostka napięcia elektrycznego, potencjału elektrycznego, a także siły elektromotorycznej równa milionowi woltów (skrót: MV)