SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE miara Nnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-09-09 adworld

wielkość przyjęta za jednostkę porównawczą przy pomiarach wielkości fizycznych tego samego rodzaju