SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE baron NOToqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-08-22 kamykst

1. tytuł szlachecki, niższy od tytułu hrabiego;
2. osoba nosząca ten tytuł;
3. w średniowieczu: wasal podlegający wyłącznie królowi;
4. w przenośni: osoba wpływowa w pewnej dziedzinie lub na jakimś terenie z racji swojej zamożności lub powiązań politycznych

# 2005-07-06 betissewilla

tytuł szlachecki