SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mirza NTop


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-11-18 koalar

[czytaj: mir-za] tytuł wodza perskiego lub tatarskiego, używany także w stosunku do uczonych i urzędników; murza

# 2006-01-29 djkoalar

[mir-za] tytuł wodza perskiego lub tatarskiego, używany także w stosunku do uczonych i urzędników; murza

# 2003-08-28 balans

tytuł dostojnika tatarskiego