SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE basza AMNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-06-23 djkoalar

pasza; tytuł dostojnika w imperium osmańskim; osoba nosząca ten tytuł

# 2006-03-11 meg

tytuł dostojnika w Turcji osmańskiej; pasza

# 2003-12-08 szymek1

tytuł dostojnika tureckiego - patrz również PASZA