SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE motyw NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-07 meg

1. bodziec do działania, pobudka, powód;
2. powtarzający się element kompozycyjny w dziełach sztuki lub część melodii powtarzana w utworze muzycznym;
3. wątek, postać lub idea w tradycji kulturalnej powtarzające się w utworach literackich

# 2005-05-24 micking

najmniejszy składnik formy utworu, struktura złożona z 2 do kilkunastu dźwięków, stanowiąca zamkniętą całość z punktu widzenia gł. współczynników muz.: melodii, rytmu, harmonii