SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE bat NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-05-03 tevex

rzemień lub skręcony sznur służący do chłostania; bicz

# 2004-06-20 greenpoint

rzemień lub sznur na pręcie