SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mutant NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-14 tevex

1. człowiek, u którego nastąpiła mutacja w cechach dziedzicznych;
2. potocznie: ktoś o brzydkim, dziwacznym wyglądzie; czupiradło, poczwara, monstrum, maszkara

# 2009-04-07 meg

organizm, u którego nastąpiła mutacja w cechach dziedzicznych