SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE bąbel CPZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-17 astarte1

1. pęcherzyk tworzący się z gazu w cieczy lub na jej powierzchni
2. wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry wypełniony płynem wysiękowym