SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE napylić EHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-28 marcinlubl

osadzić cienką warstwę metalu na powierzchni niemetalowej