SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nauka MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-27 kocham_sweetmary

1. kształcenie, pouczanie
2. usystematyzowana wiedza ludzka
3. zbiór myśli, poglądów