SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nawowy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-11-04 koalar

przymiotnik od: nawa, np. korpus nawowy