SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nerwica AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-09-15 upojona

długotrwałe zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się nadmierną pobudliwością, drażliwością, stanami lękowymi, obsesjami, często bólami psychogennymi, depresją; neuroza