SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nieuk NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-07 betissewilla

osoba niewykazująca zainteresowania w poszerzaniu swoich horyzontów intelektualnych