SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE norma MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-08-04 greenpoint

1. ustalona, obowiązująca zasada; przepis, wzór, reguła, kanon;
2. ilość, długość, granica czegoś wymagana lub obowiązująca w jakimś zakresie;
3. w drukarstwie: tytuł na dolnym marginesie pierwszej kolumny wszystkich arkuszy drukarskich książki

# 2006-02-01 djkoalar

1. ustalona, obowiązująca zasada; przepis, wzór, reguła, kanon;
2. ilość, długość, granica czegoś wymagana lub obowiązująca w jakimś zakresie;
3. druk. tytuł na dolnym marginesie pierwszej kolumny wszystkich arkuszy drukarskich książki