SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nowość MN


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-02-22 meg

1. innowacja, coś nowego, co dopiero weszło do użytku;
2. cecha tego co nowe;
3. dzieło literackie lub naukowe dopiero co wystawione lub wydane

# 2009-02-21 madrysia

innowacja, coś nowego, co dopiero weszło do użytku