SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE obarczyć EHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-24 greenpoint

1. zlecić wykonanie czegoś komuś, nałożyć obowiązki
2. uczynić odpowiedzialnym za coś; obciążyć moralnie
3. włożyć ciężar na barki (także w znaczeniu przenośnym); objuczyć
4. obarczyć się:
a) obciążyć się
b) przyjąć na siebie obowiązek