SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE obawa MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-20 djkoalar

stan niepokoju, niepewności co do następstw czegoś; strach, lęk

# 2006-04-11 djkoalar

stan niepokoju, niepewności co do następstw czegoś; starch, lęk