SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE obrazić EHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-03-15 lukasz123222

1. naruszyć czyjąś godność osobistą słowem lub czynem;
2. naruszyć słowem lub czynem obowiązujące wartości, normy lub prawa

# 2007-07-10 0acapite

1. naruszyć czyjejąś godność osobistą słowem lub czynem;
2. naruszyć słowem lub czynem obowiązujące wartości, normy lub prawa