SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE obraz NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-05-05 vaxquis

1. ogólne określenie grafiki dwuwymiarowej; dzieło sztuki, wykonane na papierze, płótnie lub desce;
2. odzwierciedlenie czegoś;
3. wyobrażenie o czymś;
4. w informatyce: pojedynczy plik odzwierciedlający całościową zawartość nośnika danych