SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE obsiać BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-10-06 marcinlubl

zasiać na całym polu lub grządce