SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE agio NTU


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-03-27 greenpoint

wyrażona procentowo nadwyżka kursu dewiz, papierów wartościowych powyżej ich wartości nominalnej; ażio; aggio

# 2003-08-29 ace

Inaczej AŻIO, nadwyżka kursu dewiz