SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE odrzwia W


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-07-05 playboys

oprawa bądź budowlane umocnienie otworu, w którym zamocowane są drzwi

# 2004-06-07 greenpoint

całość otworu drzwiowego