SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE oferta MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-04-18 cristall03

jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem