SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ogarnąć BEFIej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-05-23 kamykst

1. otoczyć ramionami; ująć w ramiona, objąć;
2. otoczyć zewsząd; zawładnąć, osaczyć;
3. objąć zasięgiem; rozprzestrzenić się, rozszerzyć się;
4. o uczuciach, wrażeniach: najść, opanować, przeniknąć;
5. pojąć coś; zdać sobie sprawę, zrozumieć;
6. potocznie: niezbyt dokładnie posprzątać; uprzątnąć, uładzić;
7. ogarnąć się - potocznie: doprowadzić się do porządku

# 2013-05-23 kamykst

1. otoczyć ramionami; ująć w ramiona, objąć;
2. otoczyć zewsząd, zawładnąć, osaczyć;
3. objąć zasięgiem; rozprzestrzenić się, rozszerzyć się;
4. o uczuciach, wrażeniach: najść, opanować, przeniknąć;
5. pojąć coś; zdać sobie sprawę, zrozumieć;
6. potocznie: niezbyt dokładnie posprzątać; uprzątnąć, uładzić;
7. ogarnąć się - potocznie: doprowadzić się do porządku

# 2013-05-23 kamykst

1. otoczyć ramionami; ująć w ramiona, objąć;
2. otoczyć zewsząd, otoczyć, osaczyć;
3. objąć zasięgiem; rozprzestrzenić się, rozszerzyć się;
4. o uczuciach, wrażeniach: najść, opanować, przeniknąć;
5. pojąć coś; zdać sobie sprawę, zrozumieć;
6. potocznie: niezbyt dokładnie posprzątać; uprzątnąć, uładzić;
7. ogarnąć się - potocznie: doprowadzić się do porządku