SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE okopać BEHIej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-10-01 tevex

obkopać;
1. kopiąc, spulchnić ziemię wokół jakiejś rośliny;
2. otoczyć jakiś obiekt umocnieniami ziemnymi;
3. wykopać dookoła czegoś rów;
4. nasypać wokół czegoś ziemi lub piasku;
5. kopiąc, spowodować ból;
6. kopiąc jakąś powierzchnię, pobrudzić ją lub zniszczyć;
7. okopać się - usypać okopy wokoło siebie

# 2006-01-19 koalar

1. spulchnić, odgarnąć ziemię wokół czegoś poprzez kopanie;
2. otoczyć jakiś obiekt umocnieniami ziemnymi, usypać okopy;
3. okopać się - usypać okopy wokoło siebie