SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE olej DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-24 bajerant

1. ciekła substancja tłuszczowa;
2. płynny produkt destylacji ropy naftowej, smoły węglowej;
3. obraz olejny