SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE oliwić EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-20 koalar

smarować oliwą, np. zawiasy; naoliwiać