SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE opieka MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-04-14 cristall03

dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb